Οι πελάτες του eagro.gr διατηρούν το δικαίωμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών,  να επιστρέψουν το προϊόν ή τα προϊόντα που αγόρασαν για οποιονδήποτε λόγο, και να ζητήσουν αντικατάσταση με άλλο προϊόν ή επιστροφή των χρημάτων.

Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο σε περίπτωση που το προϊόν ή τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς να έχουν τεθεί σε λειτουργία ή να έχουν χρησιμοποιηθεί ή να έχει υποστεί φθορά η συσκευασία ή το προϊόν.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ι ότι δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε στον πελάτη την αντικατάσταση η την επιστροφή χρημάτων.

Το κόστος επιστροφής του προϊόντος η των προϊόντων προς την έδρα μας βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη/αγοραστή.